Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

[njs] Adding module suffix for njs module files.

Dmitry Volyntsev
December 24, 2021 12:00PM
details: https://hg.nginx.org/njs/rev/c72703d60d43
branches:
changeset: 1783:c72703d60d43
user: Dmitry Volyntsev <xeioex@nginx.com>
date: Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
description:
Adding module suffix for njs module files.

diffstat:

auto/make | 2 +-
auto/modules | 8 +-
external/njs_crypto.c | 650 -------
external/njs_crypto_module.c | 650 +++++++
external/njs_fs.c | 3094 ------------------------------------
external/njs_fs_module.c | 3094 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
external/njs_query_string.c | 971 -----------
external/njs_query_string_module.c | 971 +++++++++++
external/njs_webcrypto.c | 2702 -------------------------------
external/njs_webcrypto_module.c | 2702 +++++++++++++++++++++++++++++++
nginx/config | 2 +-
11 files changed, 7423 insertions(+), 7423 deletions(-)

diffs (truncated from 14924 to 1000 lines):

diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 auto/make
--- a/auto/make Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ b/auto/make Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -174,7 +174,7 @@ njs_dep_post=`njs_gen_dep_post $njs_dep
cat << END >> $NJS_MAKEFILE

$NJS_BUILD_DIR/$njs_externals_obj: \\
- $njs_src external/njs_webcrypto.c
+ $njs_src
\$(NJS_CC) -c \$(NJS_CFLAGS) $NJS_LIB_AUX_CFLAGS \\
\$(NJS_LIB_INCS) -Injs \\
-o $NJS_BUILD_DIR/$njs_externals_obj \\
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 auto/modules
--- a/auto/modules Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ b/auto/modules Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -9,26 +9,26 @@ njs_module_srcs=src/njs_buffer.c

njs_module_name=njs_crypto_module
njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_crypto.c
+njs_module_srcs=external/njs_crypto_module.c

. auto/module

if [ $NJS_OPENSSL = YES -a $NJS_HAVE_OPENSSL = YES ]; then
njs_module_name=njs_webcrypto_module
njs_module_incs=
- njs_module_srcs=external/njs_webcrypto.c
+ njs_module_srcs=external/njs_webcrypto_module.c

. auto/module
fi

njs_module_name=njs_fs_module
njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_fs.c
+njs_module_srcs=external/njs_fs_module.c

. auto/module

njs_module_name=njs_query_string_module
njs_module_incs=
-njs_module_srcs=external/njs_query_string.c
+njs_module_srcs=external/njs_query_string_module.c

. auto/module
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 external/njs_crypto.c
--- a/external/njs_crypto.c Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
+++ /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,650 +0,0 @@
-
-/*
- * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
- * Copyright (C) NGINX, Inc.
- */
-
-
-#include <njs_main.h>
-
-
-typedef void (*njs_hash_init)(void *ctx);
-typedef void (*njs_hash_update)(void *ctx, const void *data, size_t size);
-typedef void (*njs_hash_final)(u_char *result, void *ctx);
-
-typedef njs_int_t (*njs_digest_encode)(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
- const njs_str_t *src);
-
-
-typedef struct {
- njs_str_t name;
-
- size_t size;
- njs_hash_init init;
- njs_hash_update update;
- njs_hash_final final;
-} njs_hash_alg_t;
-
-typedef struct {
- union {
- njs_md5_t md5;
- njs_sha1_t sha1;
- njs_sha2_t sha2;
- } u;
-
- njs_hash_alg_t *alg;
-} njs_digest_t;
-
-typedef struct {
- u_char opad[64];
-
- union {
- njs_md5_t md5;
- njs_sha1_t sha1;
- njs_sha2_t sha2;
- } u;
-
- njs_hash_alg_t *alg;
-} njs_hmac_t;
-
-
-typedef struct {
- njs_str_t name;
-
- njs_digest_encode encode;
-} njs_crypto_enc_t;
-
-
-static njs_hash_alg_t *njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm,
- const njs_value_t *value);
-static njs_crypto_enc_t *njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm,
- const njs_value_t *value);
-static njs_int_t njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
- const njs_str_t *src);
-static njs_int_t njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
- njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
-static njs_int_t njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
- njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
-static njs_int_t njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
- njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
-static njs_int_t njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
- njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
-
-static njs_int_t njs_crypto_init(njs_vm_t *vm);
-
-
-static njs_hash_alg_t njs_hash_algorithms[] = {
-
- {
- njs_str("md5"),
- 16,
- (njs_hash_init) njs_md5_init,
- (njs_hash_update) njs_md5_update,
- (njs_hash_final) njs_md5_final
- },
-
- {
- njs_str("sha1"),
- 20,
- (njs_hash_init) njs_sha1_init,
- (njs_hash_update) njs_sha1_update,
- (njs_hash_final) njs_sha1_final
- },
-
- {
- njs_str("sha256"),
- 32,
- (njs_hash_init) njs_sha2_init,
- (njs_hash_update) njs_sha2_update,
- (njs_hash_final) njs_sha2_final
- },
-
- {
- njs_null_str,
- 0,
- NULL,
- NULL,
- NULL
- }
-
-};
-
-
-static njs_crypto_enc_t njs_encodings[] = {
-
- {
- njs_str("buffer"),
- njs_buffer_digest
- },
-
- {
- njs_str("hex"),
- njs_string_hex
- },
-
- {
- njs_str("base64"),
- njs_string_base64
- },
-
- {
- njs_str("base64url"),
- njs_string_base64url
- },
-
- {
- njs_null_str,
- NULL
- }
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_hash[] = {
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
- .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
- .u.property = {
- .value = "Hash",
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("update"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_hash_prototype_update,
- .magic8 = 0,
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("digest"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_hash_prototype_digest,
- .magic8 = 0,
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("constructor"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_crypto_create_hash,
- }
- },
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_hmac[] = {
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
- .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
- .u.property = {
- .value = "Hmac",
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("update"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_hash_prototype_update,
- .magic8 = 1,
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("digest"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_hash_prototype_digest,
- .magic8 = 1,
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("constructor"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_crypto_create_hmac,
- .magic8 = 0,
- }
- },
-};
-
-
-static njs_external_t njs_ext_crypto_crypto[] = {
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("createHash"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .enumerable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_crypto_create_hash,
- .magic8 = 0,
- }
- },
-
- {
- .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
- .name.string = njs_str("createHmac"),
- .writable = 1,
- .configurable = 1,
- .enumerable = 1,
- .u.method = {
- .native = njs_crypto_create_hmac,
- .magic8 = 0,
- }
- },
-};
-
-
-static njs_int_t njs_crypto_hash_proto_id;
-static njs_int_t njs_crypto_hmac_proto_id;
-
-
-njs_module_t njs_crypto_module = {
- .name = njs_str("crypto"),
- .init = njs_crypto_init,
-};
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
- njs_index_t unused)
-{
- njs_digest_t *dgst;
- njs_hash_alg_t *alg;
-
- alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
- if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- dgst = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_digest_t));
- if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
- njs_memory_error(vm);
- return NJS_ERROR;
- }
-
- dgst->alg = alg;
-
- alg->init(&dgst->u);
-
- return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hash_proto_id,
- dgst, 0);
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
- njs_index_t hmac)
-{
- njs_str_t data;
- njs_int_t ret;
- njs_hmac_t *ctx;
- njs_value_t *this, dst;
- njs_digest_t *dgst;
- njs_typed_array_t *array;
- const njs_value_t *value;
- njs_array_buffer_t *buffer;
- const njs_buffer_encoding_t *encoding;
-
- this = njs_argument(args, 0);
-
- if (!hmac) {
- dgst = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hash_proto_id, this);
- if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
- njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hash object");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
- njs_error(vm, "Digest already called");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- ctx = NULL;
-
- } else {
- ctx = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hmac_proto_id, this);
- if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
- njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hmac object");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
- njs_error(vm, "Digest already called");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- dgst = NULL;
- }
-
- value = njs_arg(args, nargs, 1);
-
- switch (value->type) {
- case NJS_STRING:
- encoding = njs_buffer_encoding(vm, njs_arg(args, nargs, 2));
- if (njs_slow_path(encoding == NULL)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- ret = njs_buffer_decode_string(vm, value, &dst, encoding);
- if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- njs_string_get(&dst, &data);
- break;
-
- case NJS_TYPED_ARRAY:
- case NJS_DATA_VIEW:
- array = njs_typed_array(value);
- buffer = array->buffer;
- if (njs_slow_path(njs_is_detached_buffer(buffer))) {
- njs_type_error(vm, "detached buffer");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- data.start = &buffer->u.u8[array->offset];
- data.length = array->byte_length;
- break;
-
- default:
- njs_type_error(vm, "data argument \"%s\" is not a string "
- "or Buffer-like object", njs_type_string(value->type));
-
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (!hmac) {
- dgst->alg->update(&dgst->u, data.start, data.length);
-
- } else {
- ctx->alg->update(&ctx->u, data.start, data.length);
- }
-
- vm->retval = *this;
-
- return NJS_OK;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
- njs_index_t hmac)
-{
- njs_str_t str;
- njs_hmac_t *ctx;
- njs_value_t *this;
- njs_digest_t *dgst;
- njs_hash_alg_t *alg;
- njs_crypto_enc_t *enc;
- u_char hash1[32], digest[32];
-
- this = njs_argument(args, 0);
-
- if (!hmac) {
- dgst = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hash_proto_id, this);
- if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
- njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hash object");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (njs_slow_path(dgst->alg == NULL)) {
- goto exception;
- }
-
- ctx = NULL;
-
- } else {
- ctx = njs_vm_external(vm, njs_crypto_hmac_proto_id, this);
- if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
- njs_type_error(vm, "\"this\" is not a hmac object");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (njs_slow_path(ctx->alg == NULL)) {
- goto exception;
- }
-
- dgst = NULL;
- }
-
- enc = njs_crypto_encoding(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
- if (njs_slow_path(enc == NULL)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- if (!hmac) {
- alg = dgst->alg;
- alg->final(digest, &dgst->u);
- dgst->alg = NULL;
-
- } else {
- alg = ctx->alg;
- alg->final(hash1, &ctx->u);
-
- alg->init(&ctx->u);
- alg->update(&ctx->u, ctx->opad, 64);
- alg->update(&ctx->u, hash1, alg->size);
- alg->final(digest, &ctx->u);
- ctx->alg = NULL;
- }
-
- str.start = digest;
- str.length = alg->size;
-
- return enc->encode(vm, &vm->retval, &str);
-
-exception:
-
- njs_error(vm, "Digest already called");
- return NJS_ERROR;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
- njs_index_t unused)
-{
- njs_str_t key;
- njs_uint_t i;
- njs_hmac_t *ctx;
- njs_hash_alg_t *alg;
- njs_typed_array_t *array;
- const njs_value_t *value;
- njs_array_buffer_t *buffer;
- u_char digest[32], key_buf[64];
-
- alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
- if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- value = njs_arg(args, nargs, 2);
-
- switch (value->type) {
- case NJS_STRING:
- njs_string_get(value, &key);
- break;
-
- case NJS_TYPED_ARRAY:
- case NJS_DATA_VIEW:
- array = njs_typed_array(value);
- buffer = array->buffer;
- if (njs_slow_path(njs_is_detached_buffer(buffer))) {
- njs_type_error(vm, "detached buffer");
- return NJS_ERROR;
- }
-
- key.start = &buffer->u.u8[array->offset];
- key.length = array->byte_length;
- break;
-
- default:
- njs_type_error(vm, "key argument \"%s\" is not a string "
- "or Buffer-like object", njs_type_string(value->type));
-
- return NJS_ERROR;
- }
-
- ctx = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_hmac_t));
- if (njs_slow_path(ctx == NULL)) {
- njs_memory_error(vm);
- return NJS_ERROR;
- }
-
- ctx->alg = alg;
-
- if (key.length > sizeof(key_buf)) {
- alg->init(&ctx->u);
- alg->update(&ctx->u, key.start, key.length);
- alg->final(digest, &ctx->u);
-
- memcpy(key_buf, digest, alg->size);
- njs_explicit_memzero(key_buf + alg->size, sizeof(key_buf) - alg->size);
-
- } else {
- memcpy(key_buf, key.start, key.length);
- njs_explicit_memzero(key_buf + key.length,
- sizeof(key_buf) - key.length);
- }
-
- for (i = 0; i < 64; i++) {
- ctx->opad[i] = key_buf[i] ^ 0x5c;
- }
-
- for (i = 0; i < 64; i++) {
- key_buf[i] ^= 0x36;
- }
-
- alg->init(&ctx->u);
- alg->update(&ctx->u, key_buf, 64);
-
- return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hmac_proto_id,
- ctx, 0);
-}
-
-
-static njs_hash_alg_t *
-njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm, const njs_value_t *value)
-{
- njs_str_t name;
- njs_hash_alg_t *e;
-
- if (njs_slow_path(!njs_is_string(value))) {
- njs_type_error(vm, "algorithm must be a string");
- return NULL;
- }
-
- njs_string_get(value, &name);
-
- for (e = &njs_hash_algorithms[0]; e->name.length != 0; e++) {
- if (njs_strstr_eq(&name, &e->name)) {
- return e;
- }
- }
-
- njs_type_error(vm, "not supported algorithm: \"%V\"", &name);
-
- return NULL;
-}
-
-
-static njs_crypto_enc_t *
-njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm, const njs_value_t *value)
-{
- njs_str_t name;
- njs_crypto_enc_t *e;
-
- if (njs_slow_path(!njs_is_string(value))) {
- if (njs_is_defined(value)) {
- njs_type_error(vm, "encoding must be a string");
- return NULL;
- }
-
- return &njs_encodings[0];
- }
-
- njs_string_get(value, &name);
-
- for (e = &njs_encodings[1]; e->name.length != 0; e++) {
- if (njs_strstr_eq(&name, &e->name)) {
- return e;
- }
- }
-
- njs_type_error(vm, "Unknown digest encoding: \"%V\"", &name);
-
- return NULL;
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value, const njs_str_t *src)
-{
- return njs_buffer_new(vm, value, src->start, src->length);
-}
-
-
-static njs_int_t
-njs_crypto_init(njs_vm_t *vm)
-{
- njs_int_t ret, proto_id;
- njs_mod_t *module;
- njs_opaque_value_t value;
-
- njs_crypto_hash_proto_id =
- njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_hash,
- njs_nitems(njs_ext_crypto_hash));
- if (njs_slow_path(njs_crypto_hash_proto_id < 0)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- njs_crypto_hmac_proto_id =
- njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_hmac,
- njs_nitems(njs_ext_crypto_hmac));
- if (njs_slow_path(njs_crypto_hmac_proto_id < 0)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- proto_id = njs_vm_external_prototype(vm, njs_ext_crypto_crypto,
- njs_nitems(njs_ext_crypto_crypto));
- if (njs_slow_path(proto_id < 0)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- ret = njs_vm_external_create(vm, njs_value_arg(&value), proto_id, NULL, 1);
- if (njs_slow_path(ret != NJS_OK)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- module = njs_module_add(vm, &njs_str_value("crypto"), 1);
- if (njs_slow_path(module == NULL)) {
- return NJS_ERROR;
- }
-
- njs_value_assign(&module->value, &value);
- module->function.native = 1;
-
- return NJS_OK;
-}
diff -r 4ff1c16a652a -r c72703d60d43 external/njs_crypto_module.c
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/external/njs_crypto_module.c Fri Dec 24 15:48:09 2021 +0000
@@ -0,0 +1,650 @@
+
+/*
+ * Copyright (C) Dmitry Volyntsev
+ * Copyright (C) NGINX, Inc.
+ */
+
+
+#include <njs_main.h>
+
+
+typedef void (*njs_hash_init)(void *ctx);
+typedef void (*njs_hash_update)(void *ctx, const void *data, size_t size);
+typedef void (*njs_hash_final)(u_char *result, void *ctx);
+
+typedef njs_int_t (*njs_digest_encode)(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
+ const njs_str_t *src);
+
+
+typedef struct {
+ njs_str_t name;
+
+ size_t size;
+ njs_hash_init init;
+ njs_hash_update update;
+ njs_hash_final final;
+} njs_hash_alg_t;
+
+typedef struct {
+ union {
+ njs_md5_t md5;
+ njs_sha1_t sha1;
+ njs_sha2_t sha2;
+ } u;
+
+ njs_hash_alg_t *alg;
+} njs_digest_t;
+
+typedef struct {
+ u_char opad[64];
+
+ union {
+ njs_md5_t md5;
+ njs_sha1_t sha1;
+ njs_sha2_t sha2;
+ } u;
+
+ njs_hash_alg_t *alg;
+} njs_hmac_t;
+
+
+typedef struct {
+ njs_str_t name;
+
+ njs_digest_encode encode;
+} njs_crypto_enc_t;
+
+
+static njs_hash_alg_t *njs_crypto_algorithm(njs_vm_t *vm,
+ const njs_value_t *value);
+static njs_crypto_enc_t *njs_crypto_encoding(njs_vm_t *vm,
+ const njs_value_t *value);
+static njs_int_t njs_buffer_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *value,
+ const njs_str_t *src);
+static njs_int_t njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+ njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
+static njs_int_t njs_hash_prototype_update(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+ njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
+static njs_int_t njs_hash_prototype_digest(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+ njs_uint_t nargs, njs_index_t hmac);
+static njs_int_t njs_crypto_create_hmac(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args,
+ njs_uint_t nargs, njs_index_t unused);
+
+static njs_int_t njs_crypto_init(njs_vm_t *vm);
+
+
+static njs_hash_alg_t njs_hash_algorithms[] = {
+
+ {
+ njs_str("md5"),
+ 16,
+ (njs_hash_init) njs_md5_init,
+ (njs_hash_update) njs_md5_update,
+ (njs_hash_final) njs_md5_final
+ },
+
+ {
+ njs_str("sha1"),
+ 20,
+ (njs_hash_init) njs_sha1_init,
+ (njs_hash_update) njs_sha1_update,
+ (njs_hash_final) njs_sha1_final
+ },
+
+ {
+ njs_str("sha256"),
+ 32,
+ (njs_hash_init) njs_sha2_init,
+ (njs_hash_update) njs_sha2_update,
+ (njs_hash_final) njs_sha2_final
+ },
+
+ {
+ njs_null_str,
+ 0,
+ NULL,
+ NULL,
+ NULL
+ }
+
+};
+
+
+static njs_crypto_enc_t njs_encodings[] = {
+
+ {
+ njs_str("buffer"),
+ njs_buffer_digest
+ },
+
+ {
+ njs_str("hex"),
+ njs_string_hex
+ },
+
+ {
+ njs_str("base64"),
+ njs_string_base64
+ },
+
+ {
+ njs_str("base64url"),
+ njs_string_base64url
+ },
+
+ {
+ njs_null_str,
+ NULL
+ }
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_hash[] = {
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
+ .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
+ .u.property = {
+ .value = "Hash",
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("update"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_hash_prototype_update,
+ .magic8 = 0,
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("digest"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_hash_prototype_digest,
+ .magic8 = 0,
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("constructor"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_crypto_create_hash,
+ }
+ },
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_hmac[] = {
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_PROPERTY | NJS_EXTERN_SYMBOL,
+ .name.symbol = NJS_SYMBOL_TO_STRING_TAG,
+ .u.property = {
+ .value = "Hmac",
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("update"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_hash_prototype_update,
+ .magic8 = 1,
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("digest"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_hash_prototype_digest,
+ .magic8 = 1,
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("constructor"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_crypto_create_hmac,
+ .magic8 = 0,
+ }
+ },
+};
+
+
+static njs_external_t njs_ext_crypto_crypto[] = {
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("createHash"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .enumerable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_crypto_create_hash,
+ .magic8 = 0,
+ }
+ },
+
+ {
+ .flags = NJS_EXTERN_METHOD,
+ .name.string = njs_str("createHmac"),
+ .writable = 1,
+ .configurable = 1,
+ .enumerable = 1,
+ .u.method = {
+ .native = njs_crypto_create_hmac,
+ .magic8 = 0,
+ }
+ },
+};
+
+
+static njs_int_t njs_crypto_hash_proto_id;
+static njs_int_t njs_crypto_hmac_proto_id;
+
+
+njs_module_t njs_crypto_module = {
+ .name = njs_str("crypto"),
+ .init = njs_crypto_init,
+};
+
+
+static njs_int_t
+njs_crypto_create_hash(njs_vm_t *vm, njs_value_t *args, njs_uint_t nargs,
+ njs_index_t unused)
+{
+ njs_digest_t *dgst;
+ njs_hash_alg_t *alg;
+
+ alg = njs_crypto_algorithm(vm, njs_arg(args, nargs, 1));
+ if (njs_slow_path(alg == NULL)) {
+ return NJS_ERROR;
+ }
+
+ dgst = njs_mp_alloc(vm->mem_pool, sizeof(njs_digest_t));
+ if (njs_slow_path(dgst == NULL)) {
+ njs_memory_error(vm);
+ return NJS_ERROR;
+ }
+
+ dgst->alg = alg;
+
+ alg->init(&dgst->u);
+
+ return njs_vm_external_create(vm, &vm->retval, njs_crypto_hash_proto_id,
+ dgst, 0);
+}
+
+
+static njs_int_t
_______________________________________________
nginx-devel mailing list
nginx-devel@nginx.org
http://mailman.nginx.org/mailman/listinfo/nginx-devel
Subject Author Views Posted

[njs] Adding module suffix for njs module files.

Dmitry Volyntsev 192 December 24, 2021 12:00PMSorry, you do not have permission to post/reply in this forum.

Online Users

Guests: 112
Record Number of Users: 6 on February 13, 2018
Record Number of Guests: 421 on December 02, 2018
Powered by nginx      Powered by FreeBSD      PHP Powered      Powered by MariaDB      ipv6 ready